DOKUMENTY PRZEDSZKOLA

DOKUMENTACJA PRZEDSZKOLA

W każdej dobrze działającej instytucji jest prowadzona dokumentacja opierająca się na aktach prawnych, która jest podstawą jej funkcjonowania.
Na tej stronie dowiecie się Państwo, jaka dokumentacja obowiązuje w naszym przedszkolu:


DOKUMENTY ORGANIZACYJNE:

– Statut;
– Projekt organizacji przedszkola;
– Regulamin Rady Pedagogicznej;
– Procedury;
– Instrukcje;
– Atesty;
– Akta osobowe.

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA:

– Program dydaktyczny;
– Program wychowawczy;
– Roczny Plan Pracy Opiekuńczo - Wychowawczo - Dydaktyczny;
– Program Adaptacyjny dla dzieci 3 letnich;
– Miesięczne plany pracy;
– Dzienniki zajęć;
– Karty obserwacji dzieci;
– Karty diagnozy dzieci.
Przedszkolowo.pl logo