GRUPA "0"


- Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, gry i zabawy stolikowe.

- Czynności samoobsługowe, higieniczne w łazience, przygotowanie do śniadania.

- Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

- Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym.

- Ćwiczenia poranne.

- Czynności organizacyjne, przygotowanie sali do zajęć.

- Zajęcia programowe z zakresu mowy i myślenia, pojęć matematycznych.

- Zajęcia programowe wyzwalające u dzieci aktywność plastyczną, muzyczną i ruchową.

- Spacery, wycieczki, zabawy i gry ruchowe w sali i na powietrzu.

- Czynności samoobsługowe, higieniczne w łazience, przygotowanie do śniadania. Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

- Zabawy relaksacyjne, słuchanie bajek, gry i zabawy dydaktyczne, utrwalenie materiału programowego, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza

- Zabawy dowolne służące realizacji pomysłu dzieci (zabawy konstrukcyjne, tematyczne,
w kącikach zainteresowań), rozchodzenie się dzieci.

Przedszkolowo.pl logo