ZAJĘCIA DODATKOWE

Znana jest opinia, iż naukę języków obcych powinno się rozpoczynać jak najwcześniej, gdyż tylko dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny, a narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtwarzania poznawanych obcojęzycznych słów. Nauka wtedy odbywa się zupełnie naturalnie.
Celem zajęć z języka angielskiego jest zapoznanie dzieci z podstawowymi strukturami językowymi, takimi jak nazwy owoców, warzyw, zwierząt, oraz z podstawowymi zwrotami grzecznościowymi.
Poziom zajęć jest dostosowany do każdej grupy wiekowej, a nauka odbywa się w dużej mierze poprzez zabawę - dzieci m.in. grają w gry, śpiewają piosenki, kolorują obrazki
a także rysują własne rysunki. Sprawia to, że dzieci łatwiej przyswajają wiedzę. Taka forma zajęć jest też zachętą do dalszego poznawania języka angielskiego.
Zajęcia z języka angielskiego w naszym przedszkolu prowadzi
mgr Agnieszka Paszkowska


Harmonogram zajęć:

- grupa młodsza - wtorek - 11.30 - 12.00

- grupa "0" - poniedziałek - 11.30 - 12.00

- grupa "0" - wtorek - 12.00 - 12.30tutor-ang-hello

Przedszkolowo.pl logo